نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

تعداد آزمون ها 2 آزمون
نوع دوره مدیران (کلیه سطوح)
تعداد فصل ها 4 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 13 جلسه
مدرس دوره محمدعلی برزنونی
 
ویژه معرفی شدگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های کمک‌آموزشی، برای تسهیل یادگیری و انتقال مفاهیم دوره است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه  برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.
ساختار‌
معرفی
2 دقیقه
بخش اول - کالبدشکافی نظارت
19 دقیقه
بخش دوم - کالبد شکافی نظارت همگانی
13 دقیقه
بخش سوم - فلسفه نظارت همگانی
11 دقیقه
بخش چهارم - مبانی نظارت همگانی
12 دقیقه
بخش پنجم - شیوه های نظارت همگانی
11 دقیقه
بخش ششم - کالبد شکافی سرمایه اجتماعی
15 دقیقه
بخش هفتم- آفت های سرمایه اجتماعی
23 دقیقه
بخش هشتم - راهبردهای توسعه سرمایه اجتماعی و نظارت همگانی
24 دقیقه
درسنامه نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی
0 دقیقه
آزمون نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
24,000 تومان
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای