مدیریت مشارکتی

تعداد آزمون ها 2 آزمون
نوع دوره مدیران زن و جوان (سطوح پایه و عملیاتی)
تعداد فصل ها 3 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 14 جلسه
مدرس دوره خانم نصیری
 
ويژه معرفی شدگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های کمک‌آموزشی، برای تسهیل یادگیری و انتقال مفاهیم دوره است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.
ساختار‌
جلسه اول (خانم نصیری)
13 دقیقه
جلسه دوم (خانم نصیری)
15 دقیقه
جلسه سوم (خانم نصیری)
18 دقیقه
جلسه چهارم (خانم نصیری)
15 دقیقه
جلسه پنجم (خانم نصیری)
13 دقیقه
جلسه ششم (خانم نصیری)
11 دقیقه
جلسه هفتم (خانم نصیری)
19 دقیقه
جلسه هشتم (خانم نصیری)
10 دقیقه
جلسه نهم (خانم نصیری)
10 دقیقه
جلسه دهم (خانم نصیری)
19 دقیقه
درسنامه مدیریت مشارکتی - تخصصی مدیران
0 دقیقه
آزمون مدیریت مشارکتی
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه مدیریت مشارکتی - تخصصی مدیران (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
24,000 تومان
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای